Dhtech đạt tiêu chuẩn ISO 50001:2018

ISO 50001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng do tổ chức ISO xây dựng và ban hành. Mục đích của Tiêu chuẩn Quốc tế này nhằm giúp cho các tổ chức thiết lập các hệ thống và quá trình cần thiết để cải tiến hiệu suất năng lượng, bao gồm việc sử dụng, tiêu thụ và hiệu quả năng lượng. Việc thực hiện đầy đủ tiêu chuẩ...

Dhtech đạt tiêu chuẩn ISO 45001:2018

iêu chuẩn ISO 45001 là 1 tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S). Giúp tổ chức cải thiện hiệu suất OH&S của mình trong việc ngăn ngừa thương tích và tổn hại sức khỏe.

Dhtech đạt tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Dhtech đạt tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Với những tiêu chuẩn, tài liệu này, Dhtech có thể chủ động giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường, cụ thể hơn là giảm thiểu các chất thải công nghiệp thông qua việc vận hành và kiểm soát hệ thống quản lý môi trường có hiệu lực.

Dhtech đạt tiêu chuẩn TCVN 7722-1:2017 - TCVN 7722-2-3:2019

TCVN 7722-1:2017 – Tiêu chuẩn chứng nhận cho đèn điện Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 7722-1:2009 và có nội dung tương đương với IEC 60598-1:2014 và sửa đổi 1:2017 TCVN 7722-2-3:2019 IEC 60598-2-3:2011 Yêu Cầu Cho Đèn Điện Dùng Trong Chiếu Sáng Đường Và Phố Phúc Gia – Cung Cấp Nội Du...

Dhtech đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 [1]. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu. IS...

Chứng chỉ TUV - Meanwell HBG

led nhà xưởng đèn led nhà xưởng dèn led nha xuong phillips đèn led chiếu nhà xưởng

SPEC Chip Led Phillips Luxeon3030

Chip Led Phillips Luxeon3030 được nhập khẩu trực tiếp của nhà phân phối Chính hãng Phillips


Top